Nummer Zes (verdwenen)

Nummer Zes, verdwenen buurtschap in de gemeente Sluis, Zeeuws-Vlaanderen. De bebouwing rond een sluis vormde het begin voor de buurtschap Nummer Zes, die in 1808 echter in de golven verdween met de nabijgelegen haven.

Nummer Zes, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Sluis.
Archiefdienst: Gemeentearchief Sluis.

Kort na de drooglegging van de Hoofdplaat-polder werd een getijdehaven aangelegd, die echter in 1808 al ten prooi viel aan het ziedende zeewater. Later werd opnieuw een haventje aangelegd, dat vele inwoners zich nog wel zullen herinneren. Dit haventje moest in 1969 worden opgeofferd voor de Deltawerken.

In 1778 wordt hier begonnen met het indijken van buitendijkse schorren van zandplaat Hooge Plaete, wat leidt tot het ontstaan van de Hoofdplaatpolder. Het werk wordt aanbesteed door een consortium van de Staten van Zeeland en de Generaliteitslanden. Daarbij wordt de 10 kilometer lange dijk in 10 stukken verdeeld, die de namen Nummer Een t/m Nummer Tien krijgen. Van de meeste nummers is vrijwel niets meer terug te vinden. Naast de nog altijd bestaande buurtschap Nummer Een, wordt Nummer Twee in 1850 nog genoemd als sluis die deel uitmaakt van de Breskense verdedigingslinie. De buurtschap Nummer Zes is in 1808 in de golven verdwenen. Bij Biervliet ligt nog altijd de Nummer Zevenweg.

Van der Aa publiceerde over de Hoofdplaatpolder:

De bedijkte landen werden verdeeld in genommerde kavels, het Westelijk deel (generaliteit) in 10, het Oostelijk deel (Zeeland) in 14. Deze benamingen zijn in zwang gebleven. In het eerste perceel ligt de haven en het gehucht Nommer-Een. In no 6 lag de in 1808 weggezonkene haven van Hoofdplaat, die no. 6 genoemd werd.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 5, A.J. van der Aa, 1844


Grotere kaart bekijken