Nummer Een

Nummer Een (Nommer Een, Numero Een), buurtschap in de gemeente Sluis, Zeeuws-Vlaanderen.

Nummer Een, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Sluis.
Archiefdienst: Gemeentearchief Sluis.

Van der Aa publiceerde over Nummer Een:

Numero-Een of Nommer-Een, gehucht in Staats-Vlaanderen, in het Vrije-van-Sluis, provincie Zeeland. Dit gehucht ontleent zijnen naam van eene aldaar liggende sluis.

Deze sluis is gelegd, in het jaar 1778, bij het bedijken van de Hoofdplaat omdat de sluis aan de Sasput daardoor werd afgesloten.
Zij is haren naam verschuldigd aan hare ligging in kavel No 1, van het bedijkingswerk van de Hoofdplaat.

Numero-Twee of Nommer-Twee, sluis in Staats-Vlaanderen, in het Land-van-Kadzand, provincie Zeeland, onder Breskens, Z. van het fort Willem-de-Eerste. Zij dient om het terrein rondom de verdedigingswerken van Breskens, door inlating van het Schelde-water, te doen ondervloeijen.

In 1778 wordt hier begonnen met het indijken van buitendijkse schorren van zandplaat Hooge Plaete, wat leidt tot het ontstaan van de Hoofdplaatpolder. Het werk wordt aanbesteed door een consortium van de Staten van Zeeland en de Generaliteitslanden. Daarbij wordt de 10 kilometer lange dijk in 10 stukken verdeeld, die de namen Nummer Een t/m Nummer Tien krijgen. Van de meeste nummers is vrijwel niets meer terug te vinden. Naast de nog altijd bestaande buurtschap Nummer Een wordt Nummer Twee in 1850 nog genoemd als sluis die deel uitmaakt van de Breskense verdedigingslinie. De buurtschap Nummer Zes is in 1808 in de golven verdwenen. Bij Biervliet ligt nog altijd de Nummer Zevenweg.

Van der Aa publiceerde over de Hoofdplaatpolder:

De bedijkte landen werden verdeeld in genommerde kavels, het Westelijk deel (generaliteit) in 10, het Oostelijk deel (Zeeland) in 14. Deze benamingen zijn in zwang gebleven. In het eerste perceel ligt de haven en het gehucht Nommer-Een. In no 6 lag de in 1808 weggezonkene haven van Hoofdplaat, die no. 6 genoemd werd.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 5, A.J. van der Aa, 1844

Lees meer over Nummer Een op Plaatsengids.


Grotere kaart bekijken