Noordwelle

Noordwelle is een dorp in de gemeente Schouwen-Duiveland, provincie Zeeland.

Noordwelle, Schouwen-Duiveland, Gemeente Schouwen-Duiveland.
Archiefdienst: Zeeuws Archief

Noordwelle is vermoedelijk in de 12e of 13e eeuw ontstaan.

De naam Noordwelle geeft aan dat het dorp aan de noordkant van een kreek met een oever lag. In de middeleeuwen werd een oever een kade of een welle genoemd. Aan de andere kant van de kreek lag het verdwenen Zuidwelle. Samen vormden zij de heerlijkheid Welland.

Tijdens het beleg van Zierikzee (1576) sprongen Spaanse soldaten in Noordwelle van de toren, omdat die door de geuzen in brand was gestoken.

De Corneliuskerk (uit 1450) werd grotendeels verwoest, alleen een gedeelte van het schip bleef staan. De toren kreeg bij herstel een achtkantige bekroning. Omstreeks 1625 werd het koor herbouwd.

Van der Aa publiceerde over Noordwelle:

Het is eene nette plaats, waar men in de kom van het dorp 29 huizen en 190 inwoners telt.

Onder Noordwelle behoort het Huis-de-Helle, zijnde het voormalig kasteel van het dorp.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 8, A.J. van der Aa, 1846

Noordwelle in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

www.zeeuwsarchief.nl

Wapen

Wapen van Noordwelle

De wapens van Noordwelle en Zuidwelle zijn identiek. De gesp komt in meer Zeeuwse wapens voor. De ruiten zijn ook wel in goud afgebeeld. Het wapen van Welland, waartoe zowel Noordwelle als Zuidwelle behoorde, is vrijwel identiek met toevoeging van een zilveren middenstuk. Het wapen van Noordwelle werd in 1817 bevestigd.