Nieuwland (Sluis)

Nieuwland is een buurtschap in de provincie Zeeland, in Zeeuws-Vlaanderen, grotendeels gemeente Terneuzen, deels gemeente Sluis.

De buurtschap Nieuwland valt onder het dorp Biervliet. Ter plekke van de buurtschap Nieuwland loopt de grens tussen de gemeenten Terneuzen en Sluis hier midden door de Nieuwlandseweg: de panden aan de oneven O. kant liggen in de gemeente Terneuzen, de panden aan de even W. kant liggen in de gemeente Sluis.

Nieuwland, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Sluis.
Archiefdienst: Gemeentearchief Sluis.

Van der Aa publiceerde over Nieuwland:

Nieuwland (het), naam, onder welken meestal wordt aangeduid de Amelia-polder, in Slaats-Vlaanderen; in tegenstelling van het Oudeland, met welken naam den daartegen liggenden, vroeger bedijkten, Oranje-polder, bestempeld wordt. In dezen polder staan 68 woningen, waaronder 6 groote en 5 kleine boerderijen; uitgenomen 5 hutten, zijn alle de huizen sleeten gebouwen. Op den dijk van den polder staan 8 huizen.

Het aantal inwoners van het Nieuwland beloopt tot ongeveer 400 zielen, van welke velen hun bestaan vinden in het aankweeken van groenten voor IJzendijke.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 8, A.J. van der Aa, 1846


Grotere kaart bekijken