Nieuwkerke (verdwenen)

Nieuwkerke (Nieuwerkerke, Nova Ecclesia de Lodijc). Verdronken dorp, ambacht en parochie ten zuidwesten van Reimerswaal in het Verdronken Land van Zuid-Beveland.

Als parochie vermeld in 1240; ze behoorde aan het kapittel van Oudmunster te Utrecht en was een afsplitsing van Lodijke. De kerk was gewijd aan St. Nicolaas. In 1530-1532 is de parochie overstroomd; de kerk is nog lange tijd blijven staan.

Nieuwkerke, Zuid-Beveland, Gemeente Reimerswaal.
Archiefdienst: Gemeentearchief Reimerswaal.

Van der Aa publiceerde over Nieuwkerke:

Nieuwerkerk, voormalig dorp op het eiland Zuid-Beveland, provincie Zeeland, Z. van Lodijke, aan de Vernonts Ee. Het is bij den watervloed van 1530 geheel te gronde gegaan.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 8, A.J. van der Aa, 1846

Nieuwkerke is nummer 54 op de kaart.

Overzichtskaart van de Zeeuwse verdronken dorpen.