Nieuwerkerke (Arnemuiden, verdwenen)

Nieuwerkerke, verdwenen dorp bij Arnemuiden, op Walcheren, provincie Zeeland. Het kerkdorp is in de 14e eeuw of iets vroeger gesticht, als parochie afgescheiden van Kleverskerke; de plaats waar ze gestaan heeft, staat bekend als het ‘oud kerkhof’. Overblijfselen van de kerk hebben in 1593 nog gediend tot verzwaring van het zeehoofd in het Sloe.

Nieuwerkerke, Walcheren, Gemeente Middelburg.
Archiefdienst: Zeeuws Archief.

Van der Aa publiceerde over Nieuwerkerke:

Nieuwerkerk, heerlijkheid in Walcheren. Deze heerlijkheid bevat de stad Arnemuiden, benevens eenige verstrooid liggende huizen. Er bestond ook vroeger in deze heerlijkheid een dorp Nieuwerkerk, welks kerk voorheen de moederkerk Arnemuiden geweest is, en die van Arnemuiden, benevens hunne kapel, stonden in het geestelijke onder deze kerk. Men ziet er thans niets meer dan het kerkhof, hetwelk evenwel niet meer als zoodanig gebruikt wordt.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 8, A.J. van der Aa, 1846

Nieuwerkerke (Arnemuiden) in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

/onderzoek-het-zelf/

Lees meer over Nieuwerkerke bij Zeeuwse Ankers.


Grotere kaart bekijken