Nieuwerkerk

Nieuwerkerk is waarschijnlijk in de 12e eeuw ontstaan als afsplitsing van de parochie Ouwerkerk.

Nieuwerkerk, Schouwen-Duiveland, Gemeente Schouwen-Duiveland.
Archiefdienst: Zeeuws Archief

Ook Nieuwerkerk is een kerkringdorp met een ring die aan de binnenzijde nog gedeeltelijk is bebouwd. Deze situatie is van veel latere datum.

De 15e eeuwse kerk heeft een zeskantige toren. Nadat de Duitsers de kerktoren in 1945 hadden opgeblazen, is deze in 1975 herbouwd op de oorspronkelijke fundamenten.

Evenals Ouwerkerk werd Nieuwerkerk zwaar getroffen door de Watersnoodramp van 1953.

Nieuwerkerk werd in 1961 een deel van de gemeente Duiveland en in 1997 van de gemeente Schouwen-Duiveland.

Wapen

Wapen van Nieuwerkerk

Het wapen van Nieuwerkerk bevat dat van Duiveland, met daaraan toegevoegd een gouden schildhoofd. In de ene variant van het wapen waren de geren identiek aan die in het Duivelandse wapen, in de andere liepen de geren door tot aan de rand van het schild. In 1817 bevestigde de Hoge Raad van Adel de eerstgenoemde variant. Bij Koninklijk Besluit van 11 december 1889 werd het wapen opnieuw bevestigd, waarbij voor de tweede variant werd gekozen.

Nieuwerkerk in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

www.zeeuwsarchief.nl