Nieuwdorp

Nieuwdorp is een dorp in de gemeente Borsele, op Zuid-Beveland, provincie Zeeland.

Nieuwdorp, Zuid-Beveland, Gemeente Borsele.
Archiefdienst: Gemeentearchief Borsele.

In 1642 is Nieuwdorp ontstaan na de bedijking van de ruim 1100 gemeten grote West-Kraaijertpolder; oorspronkelijke naam: Nieuwe Dorp in de West-Kraaijert. Nieuwdorp ontstond als nederzetting voor de ontginners van de West-Kraijertpolder. Naarmate het aantal huizen groeide, begon het steeds meer op een dorp te lijken, en in 1821 kreeg het een eigen school.

Van der Aa publiceerde over Nieuwdorp:

Nieuwedorp (het), dorp op het eiland Zuid-Beveland, provincie Zeeland, in den West-Craijertpolder, ongeveer 1/4 uur van de haven van den Zuid-Craijert. Dit dorp is in het jaar 1838 aanmerkelijk verbeterd en eene der voornaamste havens, aan die zijde van Zuid Beveland, geworden. Bij de bedijking van den West-Craijertpolder in het jaar 1642, heeft men dezen westelijken hoek, ook dadelijk tot gronden voor een dorp aangewezen, het welk regelmatig aangelegd is en thans nog den naam van het Nieuwdorp draagt.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 8, A.J. van der Aa, 1846

Lees meer over Nieuwdorp op Wikipedia.


Grotere kaart bekijken