Nieuw-Everinge (verdwenen)

Nieuw-Everinge, verdwenen dorp op Zuid-Beveland. Verdronken tijdens de Sint-Felixvloed van 1530.

Nieuw-Everinge, Zuid-Beveland, Gemeente Borssele.
Archiefdienst: Gemeentearchief Borssele.

In de tweede helft van de 14e eeuw is ten oosten van Ellewoutsdijk een polder bedijkt, waarheen de bewoners van Oud-Everinge verhuisd zijn en waar het dorp Nieuw-Everinge gesticht werd. Dat dorp liep bij de stormvloed van 1530 onder water en moest worden ontruimd. Rond 1600 verdween het voorgoed in de Westerschelde.

Van der Aa publiceerde in 1843 over de heerlijkheid Everinge:

Zij beslaat eene oppervlakte van 125 bund. 91 v. r. 55 v. ell., telt 5 huizen waaronder 3 boerderijen, en eene schaapherderij, bewoond door 5 huisgezinnen, uitmakende eene bevolking van 35 inwoners, die meest hun bestaan vinden in den landbouw.

De inwoners behoren kerkelijk onder Ellewoutsdijk, alwaar ook de kinderen naar school gaan.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 4, A.J. van der Aa, 1843

Nieuw-Everinge is nummer 45 op onderstaande kaart.

Overzichtskaart van de Zeeuwse verdronken dorpen.