Namen (verdwenen)

Namen, voormalig dorp in de polder Namen, Zeeuws-Vlaanderen grenzend aan het Land van Saaftinge; verdronken in 1715/1717.

Namen, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Hulst.
Archiefdienst: Gemeentearchief Hulst.

Van de Aa publiceerde over Namen:

Door den grooten watervloed, op Kerstdag van het jaar 1717, die, door geheel Nederland, aan alle de aan zee liggende lage landen, eene verschrikkelijke verwoesting veroorzaakte, is het dorp Namen geheel verwoest, de polder, welke in het jaar 1283, ter grootte van 700 morgen, door Jan Van Vlaanderen, Heer van Namen, bedijkt was, ondergevloeid en sedert niet weder bovengekomen.

De luiklok, welke in den toren van het dorp Namen gehangen heeft, hangt thans in dien van het dorp Graauw, alwaar zij nog wordt gebruikt.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 8, A.J. van der Aa, 1846

Namen is nummer 75 op onderstaande kaart.

Overzichtskaart van de Zeeuwse verdronken dorpen.