Monster (verdwenen)

Monster (afgeleid van Monasterium) is een voormalig dorp op het voormalige eiland West-Borssele.

Het werd voor het eerst genoemd in 1216. In 1530/1532 is het dorp verdronken. Van het oude dorp zijn diverse sporen aangetroffen; het meest in het oog springende restant van Monster is de Berg van Troje, waar ooit het mottekasteeel (en stamslot) stond van de heren van Borssele.

Monster, Zuid-Beveland, Gemeente Borsele.
Archiefdienst: Gemeentearchief Borsele.

Van der Aa publiceerde over Monster:

Monster, voormalig dorp op het eiland Zuid-Beveland, provincie Zeeland, in Borssele-Beoosten-de-Vijfzode, dat door den watervloed van het jaar 1532 geheel verzwolgen is.

De grond, waar het gestaan heeft, is later wel weder beverscht, maar het dorp nimmer weder opgebouwd, hoewel men wel eens verkeerdelijk het niet ver van daar gelegene dorp Borssele aldus genoemd vindt.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 7, A.J. van der Aa, 1846

Monster is nummer 40 op onderstaande kaart.

Overzichtskaart van de Zeeuwse verdronken dorpen.

Lees meer over de Berg van Troje op Zeeuwse Ankers, of op de site van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en op Wikipedia.


Grotere kaart bekijken