Mollekot (het)

Mollekot (soms ook Haven van Watervliet genoemd) is een buurtschap in de Nederlandse gemeente Sluis (provincie Zeeland) en de Belgische gemeente Sint-Laureins (provincie Oost-Vlaanderen).

Mollekot, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Sluis.
Archiefdienst: Gemeentearchief Sluis.

Van der Aa publiceerde over Mollekot:

Er zijn hier onderscheidene herbergen, eene smederij en wagenmakerij, doch slechts eene herberg in Zeeuwsch-Vlaanderen, staande op het grondgebied van IJzendijke. Men rijdt hier des zomers dikwijls heen, om zich te vermaken en om lieden uit Vlaanderen te ontmoeten. In de Belgische onlusten had men er kleine kermissen, op welke de Vlaamsche en Zeeuwsche kramen tegen elkander stonden, en de grensscheiding voor hen, die geen montering of andere uiterlijke teekenen droegen, als opgeheven was. Het grootste gedeelte van dit gehucht ligt op het grondgebied van Watervliet, in Oost- Vlaanderen. Het Nederlandsche gedeelte heeft sleehts 2 huizen met 16 inwoners.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 7, A.J. van der Aa, 1846

Dwars door Mollekot liep ten tijde van de Eerste Wereldoorlog een elektrische draadversperring, de zogenaamde ‘doodendraad’. Hiermee sloot de Duitse bezetter de Nederlands-Belgische grens nagenoeg hermetisch af.

Lees meer over Mollekot op Wikipedia en Plaatsengids.

Lees meer over ‘de doodendraad’ op Zeeuwse Ankers.


Grotere kaart bekijken