Middelburg

Middelburg is een plaats in de provincie Zeeland, de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente en hoofdstad van de provincie. De plaats ligt op het voormalige eiland Walcheren.

Middelburg, Walcheren, Gemeente Middelburg.
Archiefdienst: Zeeuws Archief.

Van der Aa publiceerde over Middelburg:

De stad Middelburg, oudtijds Middelburch, bij sommigen ook Mittelburg, bij andere Metellusburg, in het Frans Middelbourg en in het Latijn Medioborgum, ook wel Medium-Castrum, ligt ruim 32 uur Z.Z.W. van Amsterdad, 32 uur Z. van Haarlem, 13 uur W. van bergen-op-Zoom, 14 uur N.W. van Gent, ruim 10 uur N.N.W. van Brugge, een groot uur N.O. van Vlissingen en weinig minder Z.W. van Veere, met welke beide laatste steden zij langs ruime en welbeplante straatwegen gememeenschap heeft. Nagenoeg midden in het eiland Walcheren, daarom welligt Middelburg geheeten, als zijnde een burg midden op het eiland.

De stad is nog altijd rondachtig van gedaante. Zij verschaft reeds van verre een aangenaam gezigt, door de menigte torens, spitsen, hooge en mindere gebouwen. Zij is omringd van eene wijde, versche en vischrijke gracht, vermakelijke en rondom sierlijk beplante buitensingels, met eene groote menigte aangename speeltuinen, ook hier en daar met grasrijke weiden en bleekerijen omzoomd, hetgeen eene zuivere lucht veroorzaakt, zodat de inwoners, volgens het oordeel der geneesheren, daardoor weinig van waterachtige of besmettelijke ziekten aangetast worden.

Onder de openbare gebouwen verdient voorts eene eerste plaats de Abdij, staande rondom het plein van dien naam. Het geheel bestaat uit eenen onregelmatigen kring van aaneenverbonden gebouwen, die eene ruimte, van vier ingangen voorziene plaats omsluiten, in welker midden zich een beplant wandelperk bevindt.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 7, A.J. van der Aa, 1846

Middelburg in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

/onderzoek-het-zelf/

Lees meer over Middelburg op Wikipedia en Plaatsengids, en bekijk het wapen van Middelburg.


Grotere kaart bekijken