Mauritsfort

Mauritsfort is een buurtschap in de gemeente Terneuzen, ten zuiden van Hoek, provincie Zeeland. Deze buurtschap, in de regio Zeeuws-Vlaanderen, is genoemd naar een fort, het Mauritsfort.

Mauritsfort, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Terneuzen.
Archiefdienst: Zeeuws Archief.

Van der Aa publiceerde over Mauritsfort:

Nadat in 1586 de vesting Axel door de Staatschen bij verrassing was ingenomen, en Maurits, Prins van Oranje, die vervolgens aldaar aangekomen was, beducht werd, dat de Spanjaarden deze stad weder zouden pogen te hernemen, stak bij de dijken door, waardoor wel de forten in het Overambacht van Axel voor ons tijdelijk verloren gingen, doch daarentegen de toegang tot de vesting en tot het eiland van Axel zeer moeijelijk gemaakt werd, terwijl, om eene overrompeling van de Spanjaarden, langs den Braakman, te weren, de Prins op den hoek van den Kouden-polder, tegenover de schans Philippine, waaruit de vijand telkens he Land-van-Axel verontrustte, eene sterkte deed opwerpen, die naar zijnen naam Mauritsfort genoemd werd.

Tegenwoordig is Mauritsfort een gehucht, bestaande uit 29 huizen, bewoond door 34 huisgezinnen, uitmakende een bevolking van 150 zielen, die gedeeltelijk in den Kouden-polder en gedeeltelijk in den Nieuw-Westenrijk-polder wonen. Het heeft een haventje, hetwelk door verzanding in eenen slechten staat is, uitwaterende in den Braakman.

Uit het gemelde haventje varen twee marktschuiten op Rotterdam, welke op onbepaalde tijden, doch meest des Donderdags naar en des Woensdags daaraanvolgende van Rotterdam vertrekken. Deze marktschuiten vervoeren de granen van de landbouwers der gemeente Hoek en bijgelegene polders, voor zoo veel die niet langs Sas-van-Gent naar de Belgische markten worden uitgevoerd, naar de korenmarkt te Rotterdam, en komen van daar met bouwmaterialen, winkelwaren en andere behoeften voor de ingezetenen der gemeente, terug.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 7, A.J. van der Aa, 1846

Mauritsfort in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

/onderzoek-het-zelf/

Lees meer over Mauritsfort op Wikipedia en Plaatsengids.


Grotere kaart bekijken