Mariekerke

Mariekerke (Zeeuws: Maoriekerke) is een buurtschap en voormalige ambachtsheerlijkheid in de gemeente Veere op Walcheren, provincie Zeeland.

Mariekerke, Walcheren, Gemeente Veere.
Archiefdienst: Zeeuws Archief.

Van der Aa publiceerde over Mariekerke:

Het gehucht Mariekerke, Mariakerke of Marienkerke ligt 1/4 uur N.N.W. van Meliskerke. Het was voormaals een dorp, waarvan echter thans nog slechts 7 huizen bewoond, door ruim 50 inwoners, overig zijn.

De kerk, welke hier vroeger stond, was, vóór de Reformatie, aan de Heilige Maagd Maria toegewijd, en daarvan ontleende het dorp zijnen naam. Deze kerk was reeds, vóór het midden der vorige eeuw, zoodanig vervallen, dat zij afgebroken is, en men er thans niets meer van ziet dan het kerkhof, hetwelk ook nog als zoodanig gebruikt wordt.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 7, A.J. van der Aa, 1846

Mariekerke in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

/onderzoek-het-zelf/