Magrette

Magrette, buurtschap in de gemeente Terneuzen, provincie Zeeland. Deze buurtschap, in Zeeuws-Vlaanderen, werd vroeger Margaret genoemd.
De naam wordt in verband gebracht met ‘magere etten’, dat zijn magere gronden.

Magrette, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Terneuzen.
Archiefdienst: Zeeuws Archief.

Van der Aa publiceerde over Magrette:

Magrette, ook wel in de wandeling de Stad David genoemd, buurtschap in Staats-Vlaanderen, in Axeler-Ambacht, provincie Zeeland, met 8 huizen en 50 inwoners. In de archieven der stad Axel is ons een koopkontract voorgekomen van een stuk land, genaamd de Magere-Etten, beteekenende magere weilanden. Men gist, dat de naam van deze buurt daarvan is ontleend, terwijl dien van Stad David schijnt herkomstig te zijn van eenen vroegeren eigenaar van den grond, waarop de woonhuisjes gebouwd zijn, die genaamd was David Mullié.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 7, A.J. van der Aa, 1846

Magrette in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

/onderzoek-het-zelf/