Maagd van Gent

Maagd van Gent is een buurtschap in Zeeuws-Vlaanderen in de Nederlandse gemeente Sluis en de Belgische gemeente Sint-Laureins.

Maagd van Gent, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Sluis.
Archiefdienst: Gemeentearchief Sluis.

Van der Aa publiceerde over Maagd van Gent:

Het is de gewone pleisterplaats der rijtuigen, die langs dezen weg rijden. Er stond vroeger slechts ééne herberg, de Maagd van Gent geheeten, waarnaar het gehucht zijnen naam ontleend heeft. Thans zijn er meer dan ééne herberg, een molen, smederij enz. De voornaamste herberg en eenige huisjes staan op Zeeuwsch grondgebied, het overige behoort tot de gemeente Watervliet in Oost-Vlaanderen.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 7, A.J. van der Aa, 1846


Grotere kaart bekijken