Lodijke (verdwenen)

Lodijke (Lodijck, Loodijc). Verdwenen dorp, ambacht en parochie ten westen van de voormalige stad Reimerswaal in het Verdronken Land van Zuid-Beveland.

Lodijke, Zuid-Beveland, Gemeente Reimerswaal.
Archiefdienst: Gemeentearchief Reimerswaal.

Van der Aa publiceerde over Lodijke:

Lodijcke, voorm ambachtsheerlijkheid in Zeeland, op het eiland Zuid-Beveland, tusschen Reimerswaal en Couwerve, tegenover het gehucht Schoondorpe, op het eiland Tbolen, waarvan het door de toenmaals niet zeer breede Ooster-Schelde gescheiden was.

Het dorp pronkte met een groot en zwaar kasteel, daar de Edelen van dezen naam, die te gelijk Heeren van Reimerswaal waren, hun verblijf hielden. Dit kasteel of huis van Lodijcke is met den vloed van 5 November 1530, zoowel als het geheele ambacht, ondergevloeid en tot heden eene prooi der zee gebleven.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 7, A.J. van der Aa, 1846

Lees meer over Lodijke in de Encyclopedie van Zeeland. Of lees meer over het kasteel van Lodijke op Zeeuwse Ankers.

Lodijke is nummer 52 op de kaart.

Overzichtskaart van de Zeeuwse verdronken dorpen.