Lammerenburg

Lammerenburg was een buurtschap in de voormalige gemeente Koudekerke, op Walcheren in de provincie Zeeland. Sinds de gemeentelijke herindeling van Walcheren op 1 juli 1966 ligt het in de gemeente Vlissingen. Tegenwoordig maakt Lammerenburg deel uit van de Vlissingse wijken Paauwenburg-Westduin en Groot-Lammerenburg.

Lammerenburg, Walcheren, Gemeente Vlissingen.
Archiefdienst: Zeeuws Archief.

Van der Aa schreef over Lammerenburg:

Lammerenburg of Lamrenburg, voormalig buitenhuis op het eiland Walcheren. Het was in de zeventiende eeuw gesticht door Cornelis Lampsins, in zijnen tijd een van de grootste en magtigste kooplieden van Zeeland.

Hij was zoo vermogend, dat men in Zeeland, als men iemand voor een groot verkwister wilde uitkrijten, plagt te zeggen: Al had hij het goed van Lampsins, het zou het doorbrengen.

Ter plaatse, waar dit buitenhuis gestaan heeft, ziet men thans twee boerderijen, thans in eigendom bezeten door de Erven Pietersen en P. Brouwer, woonachtig te Koudekerke.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 7, A.J. van der Aa, 1846

Lammerenburg in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

/onderzoek-het-zelf/

Lees meer over Lammerenburg op Wikipedia.


Grotere kaart bekijken