Lammens-Vliet

Lammens-Vliet, oude naam van de stad Sluis, Zeeuws-Vlaanderen, province Zeeland.

Lammens-vliet, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Sluis.
Archiefdienst: Gemeentearchief Sluis.

Sluis werd omstreeks 1280 aan het Zwin gesticht als voorhaven van Brugge: het verwierf in 1290 stadsrechten. De stad is eeuwen lang een belangrijke haven geweest en speelde door haar strategische ligging in veel oorlogen een grote rol, vandaar ook de uitspraak van de graaf van Vlaanderen ‘Wie Sluis bezit. Bezit Vlaanderen’. De naam Sluis is ontleend aan een ter plaatse gelegen uitwateringssluis. De oorspronkelijke nederzetting heette Lamminsvliet: in officiële stukken werd nog lang deze, wat deftiger naam gebruikt.

Bron: Encyclopedie van Zeeland