Kwadendamme

Kwadendamme (Zeeuws: Quaedamme) is een dorp in de gemeente Borsele, provincie Zeeland. Kwadendamme is gelegen in het zuidwestelijk deel van schiereiland Zuid-Beveland, de zogenaamde “Zak van Zuid-Beveland”.

Kwadendamme, Zuid-Beveland, Gemeente Borsele.
Archiefdienst: Gemeentearchief Borsele.

Van der Aa publiceerde over Kwadendamme:

Kwadendamme, Quadendamme, of Kwadamme en in de wandeling Den Kwajendam, dorp op het eiland Zuid-Beveland.

Dit dorp, hetwelk langs den dijk tusschen den Oud-Vrelandschepolder en den Nieuw-Vrelandsche-polder ontstaan is, heeft van dien dijk, de naam van Kwadendam gekregen. Het was voormaals een gehucht, meest, even als nog, door R.K. bewoond.

Toen na de omwenteling in het jaar 1796, ook de R.K. in het vol genot der burgerlijke regten hersteld waren, en vrijheid verkregen hadden, om zich kerkgebouwen te stichten, werd deze, in vele opzigten zeer wel gelegen buurschap, een der beide hoofdpunten, welke tot dat einde op het eiland Zuid-Beveland gekozen werden.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 6, A.J. van der Aa, 1845

Lees meer over Kwadendamme op Wikipedia en Plaatsengids.


Grotere kaart bekijken