Kruispolderhaven

Kruispolderhaven of Kruispolderkaai is een buurtschap in de gemeente Hulst, provincie Zeeland. De naam van deze in Zeeuws-Vlaanderen gelegen buurtschap verwijst naar de kleine haven die de buurtschap had voor de dijkverhoging in het kader van de deltawerken.

Kruispolder, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Hulst.
Archiefdienst: Gemeentearchief Hulst.

Van der Aa publiceerde over Kruispolderhaven:

Kruispolder-kaai, buurtschap in Hulster-Ambacht, op den oostelijken hoek van den Kruispolder.

Er is een haventje aan de Wester-Schelde, uitwaterende in de schorren van Saftinghe, uit welke, behalve eenige vlettersvaartuigen, om de veertien dagen eene marktschuit naar Rotterdam vaart, om de voortbrengselen van den grond, voor de landlieden uit den omtrek, naar de markt aldaar over te brengen.

Tot deze buurtschap behooren slechts 9 huizen, alle op of onder den zeedijk gelegen, bewoond door 9 huisgezinnen, tellende ongeveer 40 zielen.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 6, A.J. van der Aa, 1845

Lees meer over Kruispolderhaven op Wikipedia en Plaatsengids.


Grotere kaart bekijken