Kreke (verdwenen)

Kreke (Die Creke, Creecke, Creec, Creka), verdwenen dorp, ambacht en parochie ten westen van Bergen op Zoom, in het Verdronken Land van Zuid-Beveland. Kreke is door de stormvloeden van 1530 en 1532 ten ondergegaan. Kreke = kreek (waternaam).

Kreke, Zuid-Beveland, Gemeente Reimerswaal.
Archiefdienst: Gemeentearchief Reimerswaal.

Van der Aa publiceerde over Kreke:

Creecke, Creke, Kreeke, of Kreke, voormalig ambacht en dorp Beoosten Yerseke, op het eiland Zuid-Beveland, provincie Zeeland, ten Z. van Broeke.

Het ambacbt niet magtig zijnde alleen zijnen zeedijk te onderhouden, moest daartoe gestadig de hulp zijner naburen inroepen, tot dat de geweldige vloed van 5 November 1530 het in eene zilten plas deed veranderen, waaronder het nog heden bedolven ligt.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 3, A.J. van der Aa, 1841

Kreke is nummer 56 op onderstaande kaart.

Overzichtskaart van de Zeeuwse verdronken dorpen.