Koudekerke (Schouwen-Duiveland)

Koudekerke (ook Coudekerk) was een dorpje aan de Oosterschelde op het eiland Schouwen (nu Schouwen-Duiveland), provincie Zeeland, dat in 1583 zijn kerk verloor en in de zeventiende eeuw van de kaart verdween.

Koudekerke, Schouwen-Duiveland, Gemeente Schouwen-Duiveland.
Archiefdienst: Gemeentearchief Schouwen-Duiveland.

Van der Aa publiceerde over Koudekerke:

Koudekerke (of Koudekerk, meestal bij verkorting Koukerk) was weleer een goed dorp en groote parochie, daar men een voorname jaarmarkt vondt. Johan, Heer van Gruithuizen, Prins van Steenhuizen, is er in zijnen tijd Heer van geweest. Zijne ouders hadden ook de kerk van dit dorp gesticht, en begiftigd ter eere van den Almagtigen God; van de Glorierijke Maagd en Moeder des Heeren, Maria; van alle Heiligen, en van St. Martinus, den Patroon om door eenen Kappellaan bediend te worden. Het regt van eenen Pastoor aan te stellen behoorde, ten minste voor een gedeelte, aan den Heer van Koudekerke. Van tijd tot tijd is het grondgebied deze parochie, door inbraken en overstroomingen, zeer verminderd en het dorp dermate verloopen, dat er heden niet dan de toren zonder spits overig is, die den zeevarende tot een baken verstrekt, en daarom Plompentoren genoemd wordt. Hij staat aan den binnenvoet van den Zeedijk, achter welke in het jaar 1654 eene inlage is gelegd.

Het wapen dezer heerlijkheid bestond uit een schild, doorsneden in drieën; het eerste van sabel (zwart), met vier schuins liggende degens van goud, het middelste van zilver, het onderste van sinople (groen). Het geheel beladen met eenen regts overliggende toren van keel (rood), hebbende een spits dak van azuur (blauw).

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 6, A.J. van der Aa, 1845

Lees meer over Koudekerke op Wikipedia en Plaatsengids. Bekijk het wapen van Koudekerke en lees meer over de Plompetoren.


Grotere kaart bekijken