Kortgene

Kortgene (Cortekine) is een stad en voormalige gemeente op Noord-Beveland, in de provincie Zeeland.
Plaatselijk bekend als Kortjeen.

Kortgene, Noord-Beveland, Gemeente Noord-Beveland.
Archiefdienst: Gemeentearchief Noord-Beveland.

Van der Aa publiceerde over Kortgene:

Ten tijde van Willem VI, Graaf van Holland, trachtte Jonkheer Filips van Borssele, Rentmeester-Generaal van Zeeland, Bewester- en Beooster-Schelde, die grootelijks in Noord-Beveland gegoed was, Emelisse tot een stedeke te maken. Doch dit voornemen niet kunnende uitvoeren, kreeg hij, op zijn verzoek, van de Graaf vrijheid, om een stedeke op eene andere plaats te mogen stichten, hetwelk hij op eene schorre of aanwas aan Noord-Beveland, die hem toebehoorde, in het werk stelde, doende steen maken van aarde, die hij deed delven en grave, en van dien steen de vesten poorten zijner stad, binnen een jaar tijds bouwen, en zoo spoedig betimmeren, dat het binnnen het jaar 1413 begonnen, betimmerd en volmaakt was. Het Kortgene genaamd, om dat er een kleine vergadering in was en om in die korten jegenheid.

Een jaar nadat Kortgene gesticht was, branden alle huizen daar binnen af, door eenen bakoven. Heer Filips van Bourgondië ondersteunde de inwoners mede met geld tot den herbouw, doch verbood tevens geene bakovens binnen Kortgene te stellen.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 6, A.J. van der Aa, 1845

Lees meer over Kortgene op Wikipedia en Plaatsengids, en bekijk het wapen van Kortgene.


Grotere kaart bekijken