Klein-Abeele

Klein-Abeele was een klein gehucht op Walcheren, enkele honderden meters ten noorden van Groot-Abeele aan de Oude Vlissingseweg. De laatste resten van dit gehucht zijn bij de inundatie van Walcheren in 1944 verdwenen.

Klein-Abeele, Walcheren, Gemeente Vlissingen.
Archiefdienst: Zeeuws Archief.

Van der Aa schreef over Klein-Abeele:

Thans wordt DEN ABEELE gemeenlijk onderscheiden in den Grooten en den Kleinen Abeele, zijnde eerstgemelde eene buurt, meestal uit herbergen bestaande, die tot uitspanning voor de inwoners van Middelburg en Vlissingen dient, ook is hier een gestadige doortogt tusschen deze beide steden en de voerlieden der zoogenaamde pictjeswagens vertoeven er gemeenlijk eenige oogenblikken, om hunne paarden te laten drinken, welk een en ander deze buurt op sommige tijden veel levendigheid bijzet. Aan den Kleinen Abeele, dat een paar minuten meer noordwaarts ligt, staat slechts één herbergje voor de mindere volksklasse.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 6, A.J. van der Aa, 1845