Keizer (de)

De Keizer of De Keijzer of Keizertje was een buurtschap en een voormalige militaire post in de gemeente Sluis, Zeeuws-Vlaanderen, provincie Zeeland. De buurtschap lag ten zuiden van De Munte en ten zuidwesten van de Klein-Brabant.

De Keizer, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Sluis.
Archiefdienst: Gemeentearchief Sluis.

Van der Aa publiceerde over De Keizer:

Keizertje, militaire post in Staats-Vlaanderen, provincie Zeeland, district Sluis, liggende op de meest zuidelijke punt van den Catelinapolder, welke een gedeelte van de Prins-Willem-polder is, tegen over het Eiland en van der Bekes-polder.

Hij was in 1794 en ook in 1830 en volgende jaren bezet, ten einde den vijand het overtrekken van de linie te betwisten. Daar is eene dubbele arbeiderswoning, die in oorlogstijden tot wachthuis diende. Denkeling was het vóór de bedijking van den Nieuwe-Passegeule-polder een veerhuis en aanlegplaats voor schepen.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 6, A.J. van der Aa, 1845

Lees meer over De Keizer op Wikipedia.


Grotere kaart bekijken