Kapellebrug

Kapellebrug is een klein dorp in Zeeuws-Vlaanderen. Het behoort tot de gemeente Hulst, provincie Zeeland.
Het direct ten zuiden van Sint Jansteen gelegen dorp heeft 360 inwoners (2019). Tot april 1970 behoorde het tot de gemeente Clinge.

Kapellebrug, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Hulst.
Archiefdienst: Gemeentearchief Hulst.

Van der Aa publiceerde over Kapellebrug:

Kapellebrug of Oude-Kapel, gehucht in Staats-Vlaanderen, provincie Zeeland, arr. Goes, kant. en distr. Hulst, gedeeltelijk gem. en 1/4 uur van St. Jan-Steen, gedeeltelijk gem. en ruim 1/2 uur van Clinge. Men telt er 48 huizen, bewoond door 52 huisgezinnen, uitmakende eene bevolking van 245 zielen, waarvan 23 huizen, bewoond door 24 huisgezinnen en 120 zielen, onder St. Jan-Steen, en 25 huizen, bewoond door 28 huisgezinnen en 125 zielen, onder Clinge.

De groote straatweg van Hulst naar St. Nicolaas (België) loopt door dit gehucht, zoo mede de overblijfselen van de oude Gentsche-vaart, welke nog de scheiding uitmaakt, tusschen de gemeente St.-Jan-Steen en Clinge.

Na de sluiting van het tractaat, tusschen Nederland en België, in Junij 1839, is in deze buurt opgerigt een expeditie-kantoor der in- en uitgaande regten, alwaar de uit België langs gemelden straatweg komende, en derwaarts verzondene goederen, worden aangegeven of in- en uitgeklaard.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 6, A.J. van der Aa, 1845

Lees meer over Kapellebrug op Wikipedia.


Grotere kaart bekijken