Kapelle

Kapelle is een dorp op Zuid-Beveland, gemeente Kapelle, provincie Zeeland.

Kapelle, Zuid-Beveland, Gemeente Kapelle.
Archiefdienst: Zeeuws Archief

Van der Aa publiceerde over Kapelle:

Het dorp Kappelle of Kapelle, ook wel Kapelle in Zuid-Beveland genoemd, ligt 1 1/4 Z.O. van Goes aan den Postweg. Het is een zeer wel gelegen fraaije en aangename plaats, met veel doortogt en zwaar geboomte omringd.

In de veertiende eeuw bloeide de lakenweverij zeer te Kappelle. De stad Goes, naijverig omtrent den bloei van de lakenfabrijken te platten lande, wist, in het jaar 1407, van Willem, Graaf van Holland, het voorregt te verwerven, dat geen ingezetenen der plaats, op zware boete, voor een penningwaarde vleesch of bier vuiten het regtsgebied der gemeente zou mogen koopen, noch iets elders doen weven of vollen. Dit laatste moest blijkbaar strekken, om de lakenweverij, die in sommige der aanzienlijkste dorpen, en vooral te Kappelle, sterk gedreven werd, zoo veel mogelijk naar Goes te trekken.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 6, A.J. van der Aa, 1845

Kapelle in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

/onderzoek-het-zelf/

Lees meer over Kapelle op Wikipedia en bekijk het wapen van Kapelle.


Grotere kaart bekijken