Kampensnieuwland

Kampensnieuwland of Campensnieuwland is een buurtschap en polder (Campensnieuwlandpolder) in de provincie Zeeland, gemeente Noord-Beveland op Noord-Beveland.

Kampensnieuwland, Noord-Beveland, Gemeente Noord-Beveland.
Archiefdienst: Gemeentearchief Noord-Beveland.

Van der Aa publiceerde over Kampensnieuwland:

Kampens-Nieuwland of Kamper-Nieuwland, ook wel onder den naam van Nieuw-Kampen voorkomende, heerlijkheid in het eiland Noord-Beveland, provincie Zeeland.

Deze heerlijkheid bestaat uit den Anna-polder, den Kampens-Nieuwland-polder, gedeelten van den Maria-polder en van den Rip-polder en een klein gedeelte van den Heer-Jans-polder. Men vindt er geen dorpof gehucht, maar eenige verstrooid liggende huizen.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 6, A.J. van der Aa, 1845


Grotere kaart bekijken