Houten Poppen, De

De Houten Poppen (Houtepoppen), voormalig buurtschap op Schouwen-Duiveland, provincie Zeeland.

Volgens Fokker is De Houten Poppen de naam voor de grond van het vroegere Rengerskerke, in de buurt van het huidige gemaal. De naam zou ontleent zijn aan een paar schildwachtershuisjes die hier hebben gestaan.

De Houten Poppen, Schouwen-Duiveland, Gemeente Schouwen-Duiveland.
Archiefdienst: Zeeuws Archief.

Van der Aa publiceerde over De Houten Poppen:

Houtepoppen, buurtschap op het eiland Schouwen, in de heerlijkheid Rengerskerke.

Veelligt is dit wel een punt aan den zeedijk, waar vroeger eene batterij geweest is, waarbij schildershuisjes stonden, wel een houten poppen genaamd.

Het beslaat slechts uit een paar huizen aan den voet van den zeedijk, met 10 inwoners, die allen Herv. zijn, en tot de gemeente Kerkwerve behooren.

Er is eene school, waarin alleen des winters aan omtrent 40 kinderen van omliggende verspreide boeren- en arbeiderswoningen onderwijs gegeven wordt.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 5, A.J. van der Aa, 1844

Houten Poppen in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

/onderzoek-het-zelf/