Hontenisse

Hontenisse is een voormalige gemeente in Zeeuws-Vlaanderen in de provincie Zeeland die na een gemeentelijke herindeling op 1 januari 2003 is opgegaan in de gemeente Hulst. Hontenisse was geen plaats, alleen een gemeente-naam.

Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Hulst.
Archiefdienst: Gemeentearchief Hulst.

Van der Aa publiceerde over Hontenisse:

Hontenisse, eigenlijk Ontenesse (schor tegen de Ontée of den stroom tegen het land), is de uitgestrektste en bevolktste plattelandsgemeente in de provincie Zeeland; staande daarin 868 huizen, bewoond door 953 huisgezinnen, uitmakende eene bevolking van 4800 zielen.

Men heeft er vier windkorenmolens, vier meestoven, eene steenbakkerij en eene cichorijfabriek, zoomede eene stoommeestoof, waarin met dezelfde machine ook koren wordt gemalen.

Er bestaan onder Hontenisse twee scholen. De eene in het dorp Kloosterzande, de andere op het dorp Lamswaarde, te zamen met een gemiddeld aantal van 100 leerlingen.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 5, A.J. van der Aa, 1844

Lees meer over Hontenisse op Wikipedia en bekijk het wapen van Hontenisse.


Grotere kaart bekijken