Hongersdijk (verdwenen)

Hongersdijk, verdronken dorp op het voormalige eiland Wolphaartsdijk, Zuid-Beveland, provincie Zeeland, in 1334 met de polder Hongersdijk verloren gegaan.

Hongersdijk, Zuid-Beveland, Gemeente Goes.
Archiefdienst: Gemeentearchief Goes.

Van der Aa publiceerde over Hongersdijk:

Waar die kerk stond is, tot nog toe, met geene zekerbeid te bepalen. Wel heeft men in den Wilhelmina-polder, niet ver van het Katsche veerhuis, tusschen den negenden en den tienden kavel, digt bij den binnenberm des dijks, eene doodkist, met de overblijfselen van den inhoud, gevonden, en niet ver van daar almede gebakken steenen, blijkbaar behoord hebbende tot ouder gebouwen; doch het blijft desniettemin twijfelachtig of het dorp Hongersdijk wel op dat punt gestaan hebbe. Het dorp bestond intusschen slechts weinig langer dan eene eeuw.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 5, A.J. van der Aa, 1844

Lees meer over Hongersdijk op de website van het Gemeentearchief Goes.

Hongersdijk is nummer 31 op onderstaande kaart.

Overzichtskaart van de Zeeuwse verdronken dorpen.