Hoeke (verdwenen)

Hoeke (Dijxhoeke, Soecke), verdronken dorp op Noord-Beveland, provincie Zeeland.

Hoeke, Noord-Beveland, Gemeente Noord-Beveland.
Archiefdienst: Gemeentearchief Noord-Beveland.

Van der Aa publiceerde over Soecke:

Soecke, voormalig dorp op het eiland Noord-Beveland, provincie Zeeland. Waarschijnlijk zal die naam even wel slechts eene verkorting van Soetelingskerke zijn.

Soetelingekerke of Soetelinxkerke, van ouds waarschijnlijk ook Soecke genaamd, voormalig heerlijkheid en dorp op het eiland Noord-Beveland, provincie Zeeland. Het dorp lag in den Zuidwesthoek van het tegenwoordige eiland Noord-Beveland, ter plaatse alwaar nu de Soelekerke-polder ingedijkt is, welke daarnaar dien verkorten naam draagt. Het wapen der heerlijkheid was van keel met drie ronde gespen van zilver.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 10, A.J. van der Aa, 1847


Grotere kaart bekijken