Hertinghe (verdwenen)

Hertinghe (Heffingen, Hertinge), voormalig dorp en parochie in Oost Zeeuws-Vlaanderen; als parochie vermeld in 1255. Hertinge lag in het ambacht van Assenede, even ten westen van het Mauritsfort. Eind 14e eeuw verdween Hertinge in de Braakman.

Hertinghe, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Terneuzen.
Archiefdienst: Zeeuws Archief.

Van der Aa publiceerde over Hertinghe:

Hertingen, voormalig dorp in Staats-Vlaanderen, in Axeler-Ambacht, in de Wewelwaarden of Boterzande. Het werd in den vloed van 22 Januarij 1440 met velen zijner bewoners, door de zee bedolven. Naderhand is de bodem weder herwon.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 5, A.J. van der Aa, 1844

Hertinghe is nummer 89 op onderstaande kaart.

Overzichtskaart van de Zeeuwse verdronken dorpen.