Heinkenszand

Heinkenszand (Zeeuws: Eintjeszand) is een dorp in de gemeente Borsele, op Zuid-Beveland in de provincie Zeeland. Onder het dorp Heinkenszand vallen ook de buurtschappen Het Oudeland en ’t Vlaandertje.

Heinkenszand, Zuid-Beveland, Gemeente Borsele.
Archiefdienst: Gemeentearchief Borsele.

Van der Aa publiceerde over Heinkenszand:

Het dorp Heinkenszand, ook wel gespeld Heinkenszande, Heinkenssand of Heinkeszand, vermoedelijk eigenlijk Hendrikszand, en in de wandeling veelal Heintjeszand geheeten, ligt 1 3/4 uur Z.W. van Goes.

De uitmuntende ligging aan de Loijve, die in de Zwake uitliep, en tot in het midden der vijftiende eeuw de hoofdstroom was, door welke men uit Middelburg naar Antwerpen opvoer, en de bijzondere waarde dezer nieuwe gronden, lokten spoedig zulk eene menigte bewoners herwaarts, dat deze dochter van ’s Heer-Arendskerke hare moeder weldra in schoonheid en rijkdom voorbij streefde. Het plagt voormaals zeer volkrijk te zijn, en twee korenmolens te hebben, welke voor deze lieden genoeg te malen hadden.

De voortgaande verlanding had echter reeds in het begin der zeventiende eeuw aan alle scheepvaart een einde gemaakt, waardoor de welvaart eenigzins afnam, en het getal inwoners verminderde. Het dorp echter is nog steeds een der fraaiste van het eiland Zuid-Beveland gebleven.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 5, A.J. van der Aa, 1844

Lees meer over Heinkenszand op Wikipedia en bekijk het wapen van Heinkenszand.


Grotere kaart bekijken