Heille

Heille (of lokaal Zanddijk) is een buurtschap en voormalige gemeente in Zeeuws-Vlaanderen die tegenwoordig behoort tot de gemeente Sluis, in de provincie Zeeland.

Heille, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Sluis.
Archiefdienst: Gemeentearchief Sluis.

Van der Aa publiceerde over Heille:

Het voormalig dorp, nu gehucht Heille, Heile, Heyle of Hijle, is gelegen nabij de Belgische grenzen, een groot kwartier uur van Middelburg in Vlaanderen.

De naam, en dus ook die der gemeente, wordt afgeleid van Hei-Elle, afloop naar het Ee, IJ, Hij, of Hey.

Tot het gehucht worden gerekend te behooren 39 huizen met ongeveer 260 inwoners, het is niet bestraat, en de huizen niet aan elkander gebouwd.

Het gemeentebestuur vergadert in de voornaamste herberg, die eene daartoe ingerigte kamer heeft.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 5, A.J. van der Aa, 1844

Lees meer over Heille op Wikipedia en bekijk het wapen van Heille.


Grotere kaart bekijken