Groot-Abeele

Groot-Abeele is een buurtschap op Walcheren, in de gemeente Vlissingen, in de provincie Zeeland. De buurtschap is gelegen ten noorden van Oost-Souburg en niet ver ten zuiden van de Middelburgse Erasmuswijk. Het bestaat uit een drietal straten, het bijna gelijknamige Grote Abeele, Abeelseweg Oost en de Abeelse Bongerd.

Groot-Abeele, Walcheren, Gemeente Vlissingen.
Archiefdienst: Zeeuws Archief.

Van der Aa schreef over Abeele:

Thans wordt Den Abeele gemeenlijk onderscheiden in den Grooten en den Kleine Abeele, zijnde eerst gemelde eene buurt, meestal uit herbergen bestaande, die tot uitspanning voor de inwoners van Middelburg en Vlissingen dient, ook is hier een gestadige doortogt tusschen deze beide steden en de voerlieden der zoogenaamde pietjeswagens vertoeven er gemeenlijk eenige ogenblikken, om hunne paarden er te laten drinken, welk een en ander deze buurt op sommige tijden veel levendigheid bijzet.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 4, A.J. van der Aa, 1843

Groot-Abeele in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

/onderzoek-het-zelf/

Lees meer over Groot-Abeele op Wikipedia.


Grotere kaart bekijken