Groede

Groede (West-Vlaams: De Groe) is een dorp in de gemeente Sluis, Zeeuws-Vlaanderen, in de provincie Zeeland.

Groede, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Sluis.
Archiefdienst: Gemeentearchief Sluis.

Van der Aa publiceerde in 1843 over Groede:

De gewoone weg van Breskens op Sluis liep door deze plaats. Nog is het groot dorp met onderscheidene straten, stadswijze gebouwd; ook getuigd de inwendige inrigting van vele huizen van vorige welvaart.

Het vertrek van vele aanzienlijke familiën; het verleggen van den grooten weg over Schoondijke en Oostburg, gepaard met de algemeene verarming der landlieden in dit oord, heeft het echter in verval gebragt.

De kermis te Groede valt in op den tweeden Paaschdag, en duurt drie dagen, ook is er nog eene kleine kermis, den eersten Woensdag in October, waarop echter geene vreemde kramers meer komen, doch die door de inwoners als uitspanningstijd besteed wordt.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 4, A.J. van der Aa, 1843

Lees meer over Groede op Wikipedia en bekijk het wapen van Groede.


Grotere kaart bekijken