Graauw

Graauw is een dorp in de gemeente Hulst in de provincie Zeeland, gelegen in Zeeuws-Vlaanderen.
Zeeuwse naam: De Grauw.

Graauw, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Hulst.
Archiefdienst: Gemeentearchief Hulst.

Van der Aa publiceerde over dit dorp:

In dit dorp, hetwelk sedert 1247 bekend is, telt men er 121 huizen en 820 inwoners. Er is eene kaai met een haventje of geul, loopende door de schorren van Saftinge en de Honte, welke geul, door een honwer of sluisje zoo veel mogelijk diep wordt gehouden.

De beurt- of marktschuiten, twee in getal, van hier op Dordrecht en Rotterdam, op onbepaalde tijden af- en aanvarende, vervoeren niet alleen de granen der landbouwers, voor zoo veel deze niet per as, naar de Belgische markten worden uitgevoerd, naar de korenmarkt te Rotterdam, maar voorzien de winkeliers en ingezetenen van Hulst van de benoodigde koopwaren uit Holland, en de fabrijken dier stad van grond- en brandstoffen.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 4, A.J. van der Aa, 1843

Lees meer over Graauw op Wikipedia en bekijk het wapen van Graauw.


Grotere kaart bekijken