Goes

Goes is een stad op het schiereiland Zuid-Beveland, in de provincie Zeeland. Goes is tevens de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente Goes.
Zeeuwse benaming: Hoes.

Goes, Zuid-Beveland, Gemeente Goes.
Archiefdienst: Gemeentearchief Goes.

Van der Aa publiceerde over Goes:

Wegens den oorsprong van den naam van Goes zijn de oude schrijvers het niet eens; sommige beweren, dat, daar de plaats voormaals eene schor was, waarop altijd vele ganzen gevonden werden, en het woord Goes in de oude Duitsche taal gans beteekende, de naam van Goes hieraan is toe te schrijven.

Anderen willen, dat Goes, in de aloude Deensche en Nederduitsche taal, beteekent eene bij uitstek vruchtbare landstreek, en, daar nu Goes in zulk eene vruchtbare landstreek gelegen is, schrijven zij den naam dezer stad hieraan toe.

Meer waarschijnlijk is het echter dat de naam afstamt van de oude villa Gosaha, welke reeds in het jaar 776 genoemd wordt.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 4, A.J. van der Aa, 1843

Goes wordt in een oorkonde uit 976 genoemd als Curtagosum, Latijn voor Korte Gos, een kreek waaraan bewoning ontstond. Dat is pas bekend sinds 1970, toen historicus Cornelis Dekker een proefschrift schreef over Zuid-Beveland: Zuid-Beveland: de historische geografie en de instellingen van een Zeeuws eiland in de Middeleeuwen.

Lees meer over Goes op Wikipedia, bekijk het wapen van Goes. Bezoek de website Historie van Goes.


Grotere kaart bekijken