Gawege

Gawege is een kleine kern op Zuid-Beveland in de gemeente Reimerswaal in de provincie Zeeland.

Gawege, Zuid-Beveland, Gemeente Reimerswaal.
Archiefdienst: Gemeentearchief Reimerswaal.

Van der Aa publiceerde in 1843 over het Gawege:

Gaweg, Gawege of Gawegen, gehucht op het eiland Zuid-Beveland, met 10 huizen en 75 inwoners.

Dit gehucht is ontstaan doordien de ingezetenen van Valkenisse, na den watervloed van 26 Januarij 1682, waardoor hun dorp te gronde ging, zich op den noordergrens der heerlijkheid vestigden.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 4, A.J. van der Aa, 1843


Grotere kaart bekijken