Eyckeningen

Eyckeningen (ook wel Nieuwkerk genoemd) is een voormalig dorp op het eiland Walcheren, provincie Zeeland.

Eyckeningen, Walcheren, Gemeente …
Archiefdienst: Zeeuws Archief.

Van der Aa publiceerde over Eyckeningen:

Eyckeningen, voormalig dorp op het eiland Walcheren, provincie Zeeland, ook wel Nieuwkerk genoemd, dat in de blafferts van de Utrechtsche Bisschoppen voorkomt, en door de zee zoude verzwolgen zijn.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 4, A.J. van der Aa, 1843