Ellewoutsdijk

Ellewoutsdijk (Zeeuws: Ellesdiek) is een dorp in de gemeente Borsele, in de Zak van Zuid-Beveland, in de provincie Zeeland.

Ellewoutsdijk, Zuid-Beveland, Gemeente Borsele.
Archiefdienst: Gemeentearchief Borsele.

Van der Aa publiceerde in 1843 over Ellewoutsdijk:

Het was vroeger een zeer belangrijk dorp, doch is lang in verval geweest; sedert eenige jaren heeft het echter weder een goed aanzien verkregen.

De, in het jaar 1824 nieuw gebouwde, dorpschool worddt gemiddeld door een getal van 50 tot 90 leerlingen bezocht.

In de nabijheid van dit dorp, tegen den uithoek aan de Schelde, is men in het jaar 1837 begonnen een gekasematteerd fort aan te leggen, hetwelk in 1839 volbouwd was.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 4, A.J. van der Aa, 1843

Lees meer over Ellewoutsdijk op Wikipedia en bekijk het wapen van Ellewoutsdijk.


Grotere kaart bekijken