Ellemeet

Ellemeet (Oudendijk(e), Ellimeed), is een klein dorp (en vroegere gemeente) op Schouwen-Duiveland, in de provincie Zeeland. Zeeuwse benaming: D’n Ouwendiek.

Ellemeet, Schouwen-Duiveland, Gemeente Schouwen-Duiveland.
Archiefdienst: Zeeuws Archief.

Vermoedelijk is Ellemeet in de 12e eeuw ontstaan. Aanvankelijk werd het dorp aangeduid als Ellemid. Deze naam bestaat uit twee gedeelten: Eli/Ella (voornaam) en Med/mede (=weiland).

Het oorspronkelijke dorp is verdwenen, maar de naam Ellemeet is (sinds 1961) overgegaan op het noordelijker gelegen plaatsje Oudendijke.

Sinds het beleg van Zierikzee (1575) heeft Ellemeet geen kerk meer, wel is er een korenmolen uit 1748. Ellemeet is een van de dorpen in de Westhoek, waar in de weken voor Pasen het Straofeest wordt gevierd.

Van der Aa publiceerde in 1843 over Elkerzee:

Vóór de Hervorming was Ellemeet een dorp, met eene kerk, die in den Spaanschen oorlog verwoest en naderhand niet weder opgebouwd is.

Het kerkhof, 1/2 uur Z. ten O. van Oudendijk, is nog aanwezig, maar wordt als zoodanig niet meer gebruikt; het is tegenwoordig eene weide, waarop eene aldaar vroeger opgegravene steenen doodkist staat. Het geheele dorp is verdwenen, en daarvan slechts ééne dagloonerswoning meer overig.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 4, A.J. van der Aa, 1843

Ellemeet in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

www.zeeuwsarchief.nl

Lees meer over Ellemeet op Wikipedia en bekijk het wapen van Ellemeet.


Grotere kaart bekijken