Elkerzee

Elkerzee is een buurtschap in de gemeente Schouwen-Duiveland, op Schouwen-Duiveland, in de provincie Zeeland.

Elkerzee, Schouwen-Duiveland, Gemeente Schouwen-Duiveland.
Archiefdienst: Zeeuws Archief.

Van der Aa publiceerde in 1843 over Elkerzee:

Het dorp Elkerzee of Elckerzee ligt 2 1/2 uur N.N.W. van Zierikzee, en ruim 1 uur W. van Brouwershaven.

Het heeft waarschijnlijk den naam naar de Helschers-ee, eende der kreeken of wateren, waardoor de onderscheidene gedeelten van Schouwen, vóór de geheele bedijking van dat eiland, vaneen gescheiden werden.

Het is klein, en beslaat slechts uit 21 huizen, waaronder 3 boerenhofsteden, langs den weg gebouwd en bewoond door 27 huisgezinnen, uitmakende 120 inwoners.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 4, A.J. van der Aa, 1843

Elkerzee in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

/onderzoek-het-zelf/

Lees meer over Elkerzee op Wikipedia en bekijk het wapen van Elkerzee.


Grotere kaart bekijken