Eendragt

Eendragt is een buurtschap in de Eendragtpolder in de gemeente Terneuzen, in de provincie Zeeland, Zeeuws-Vlaanderen.

Eendragt, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Terneuzen.
Archiefdienst: Zeeuws Archief.

Van der Aa publiceerde over de Eendragtpolder:

De Eendragt-polder is, ten gevolge van den hevigen storm en hoogen vloed, in den nacht tusschen 14 en 15 Januarij 1808, geheel doorbroken en ondergevloeid, echter in den loop deszelfden jaars wederom beverscht en de doorbraak gedigt.

Daarin staan slechts 4 boerenhofsteden en ééne arbeiderswoning, terwijl het overtollige water door middel eener zeesluis in het Hellegat ontlast wordt.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 4, A.J. van der Aa, 1843

Eendragt in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

/onderzoek-het-zelf/

Lees meer over Eendragt op Wikipedia.


Grotere kaart bekijken