Duivenhoek (Zeeuws-Vlaanderen)

Duivenhoek is een buurtschap in de gemeente Hulst, Zeeuws-Vlaanderen, in de provincie Zeeland. Zeeuwse benaming: Duivenoek of Duvelsoek

Duivenhoek, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Hulst.
Archiefdienst: Gemeentearchief Hulst.

Van der Aa schreef in 1841 over de buurtschap:

Duivenhoek of Duivershoek, op sommige kaarten ook Duivelshoek genaamd.

Deze buurtschap ligt onder den Zeedijk, tegen het drooge land van Saftinghe. De korenmolen, welke hier gevonden wordt, stond voormaals buitendijks in het schorre. Sedert den 15 Januarij 1808, is hij echter binnendijks gebragt.

Deze buurtschap telt 11 huizen, gezamenlijk bewoond door 60 zielen.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 3, A.J. van der Aa, 1841


Grotere kaart bekijken