Duivendijke

Duivendijke is een voormalige gemeente en heerlijkheid in Schouwen-Duiveland in de provincie Zeeland.

Duivendijke, Schouwen-Duiveland, Gemeente Schouwen-Duiveland.
Archiefdienst: Zeeuws Archief.

Van der Aa publiceerde in 1841 over Duivendijke:

Deze buurtschap is in vroegere eeuwen een dorp geweest, van welks kerk niets meer over is dan het kerkhof, hetwelk nog als zoodanig gebruikt wordt.

Dit dorp was de geboorteplaats van Cunerus Petri, den eersten Bisschop van Leeuwarden, overleden 15 Februarij 1580, in den ouderdom van 49 jaren, na ook onderscheidene werken te hebben in het licht gezonden.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 3, A.J. van der Aa, 1841

Duivendijke in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

/onderzoek-het-zelf/

Lees meer over Duivendijke op Wikipedia en bekijk het wapen van Duivendijke.

Vermoedelijk heeft Duivendijke veel te lijden gehad van de overstromingen van 1953, en is de plaats later niet opnieuw opgebouwd. Lees over “gekrompen” en “verdronken” dorpen op Schouwen-Duiveland op het erfgoedportaal Zeeuwse Ankers.


Grotere kaart bekijken