Draaibrug

Draaibrug is een gehucht in de gemeente Sluis, Zeeuws-Vlaanderen, in de provincie Zeeland.
De Zeeuwse benaming is Drooiplotte.

Draaibrug, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Sluis.
Archiefdienst: Gemeentearchief Sluis.

Van der Aa publiceerde in 1841 over dit gehucht:

Dit gehucht ontleent zijnen naam van eene aldaar liggende brug. Het was eene zeer lange brug, tusschen den Wester-Eedepolder en den Izabellepolder, over de Aardenburgerhaven, van welke een gedeelte kon opengedraaid worden tot doorvaart der schepen. Toen in 1807 die haven ingedijkt werd, was zulks onnodig. Bij het leggen van den straatweg, in 1818, werd die brug reeds zeer veel ingekort.

Bij deze brug is een klein gehucht ontstaan, uit eene herberg, eenen molen en een paar huizen bestaande, hetwelk mede den naam van Draaibrug blijft dragen.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 3, A.J. van der Aa, 1841

Lees meer over Draaibrug op Wikipedia.


Grotere kaart bekijken